Cine suntem?

Pensiunea Laura, o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului General UE privind Protecția Datelor (GDPR) începând cu data de 25 mai 2018 referitor la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi, pentru desfăşurarea activităţii în sectorul serviciilor de cazare la hotel şi serviciilor de alimentaţie publică.

Scopul acestor măsuri sunt de a stabili responsabilităţile angajaţilor Pensiunii Laura, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Scopul colectării şi prelucrării datelor este pentru furnizarea de servicii hoteliere şi de turism în structurile de primire turistică, şi pentru prestarea serviciilor de alimentaţie publică la toate locaţiile la care societatea are deschise puncte de lucru.

Scopul colectării datelor este acela de a asigura accesul şi protecţia turiştilor în structurile de primire turistică, şi pentru prestarea serviciilor de alimentaţie publică.

Pensiunea Laura respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin “Politica de confidenţialitate a datelor’’, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite şi procesate informaţiile cu caracter personal. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţilor publice centrale/locale. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate în vederea prelucrării.

Ce date prelucrăm?

În ce privește prelucrarea datelor, avem nevoie de la dumneavoastra de informații precum, nume, prenume, telefon, email. Alte informații nu le cerem și vă rugăm sa nu de oferiți alte informații confidențiale decât cele care le solicităm.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul. Situațiile în care Pensiunea Laura va colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

  1. Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele și serviciile noastre și evenimentele organizate de noi.
  2. Preluam informațiile de la dumneavoastră pentru a vă confirma rezervări și pentru a vă putea răspunde la întrebări.

Care sunt drepturile Dvs.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

  • dreptul la rectificare
  • dreptul la ștergerea datelor
  • dreptul la portabilitatea datelor
  • dreptul la opoziție
  • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Vă mulțumim!